Публикации/Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

SeaSAFER: Симулация на морски аварии за ефективен отговор

Проектът SeaSAFER, стартира официално на 1 април 2021 г. и с продължителност 24 месеца, се отнася до иновативна разработка от...
Read More
бюлетин

FIRST NEWSLETTER

Детайлна информацив за проекта, какво представлява, ролите на партньорите, въздействието, както и очакваните събития може да намерите във 1-вия Бюлетин...
Read More
Новини

Проект “SeaSAFER: Симулация на морски аварии за ефективно реагиране”започна

Започна проектът по програма Erasmus+, Ключова дейност 2 “Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, озаглавен „SeaSAFER – Симулация...
Read More