Проектът

SeaSAFER ще разработи набор от симулирани сценарии, използвайки доклади за произшествия или инциденти в иновативна онлайн платформа за обучение на морски лица, работещи в различни направления.

SeaSAFER се съсредоточава специално върху онези аспекти на човешката грешка в ситуации, които могат да бъдат коригирани чрез отстраняване на съществуващите недостатъци в морското образование и обучение (MET).

SeaSAFER изучава произшествия и инциденти в морето и ги превръща в симулирани сценарии, които ще бъдат достъпни онлайн.

Предимства на SeaSAFER,

  • Повишаване на осведомеността на морски лица относно произшествията, които могат да се случат на техния кораб;
  • По – лесно достъпен в сравнение с конвенционалните симулатори;
  • По-лесно за научаване в сравнение с дългите писмени доклади за произшествия/инциденти;
  • Възможност за сертифициране на морски лица в направление „Морско произшествия“, признати в страните партньори и в цяла Европа;
  • Признаване на сертификата от независими възлагащи, акредитирани и лицензиращи органи в средносрочен план.