Проект “SeaSAFER: Симулация на морски аварии за ефективно реагиране”започна

Започна проектът по програма Erasmus+, Ключова дейност 2 “Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, озаглавен „SeaSAFER – Симулация на морски аварии за ефективни реакции“. Проектът се ръководи от Литовската морска академия, разположена в Клайпеда, Литва (www.lajm.lt). Партньори по проекта са:

• MARITIME INOVTORS (www.maritimeinnovators.com) предоставя онлайн програми за обучение и обучение, базирани в Истанбул, Турция;

• IDEC (www.idec.gr) е консултантска компания за обучение, разположена в Пирея, Гърция;

• ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE (www.enautica.pt/) предоставя програми за морско образование и обучение от Португалия;

• Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров” (www.naval-acad.bg) Варна е единственото висше учебно заведение в България, занимаващо се с морско образование и обучение;

• Военноморска академия „Мирча чел Батран“ (www.anmb.ro) е акредитирана публична институция от Румъния.

Този проект се фокусира върху иновативна разработка от съществуващи данни за аварии или инциденти за създаване на набор от сценарии с цел създаване на „Култура на безопасност“ за образованието и обучение на морски лица. Проекът цели да развие „Експериментални знания“ с цел обучение на морски лица чрез изучаване от минали произшествия и инциденти.

Угуркан Акар, генерален мениджър на MARITIME INOVTORS, заяви, че „Програмата за обучение и инструментът за оценка, които ще бъдат разработени, ще улеснят КУЛТУРАТА НА БЕЗОПАСНОСТ в морето, като същевременно ще позволят на морски лицате да се учат от грешките на другите. Платформата ще служи за морски лица както в навигацията, така и в инженерната дисциплина и ще помогне за намаляване на произшествията, причинени от човешки грешки.”

Еразъм+ KA2 – Проект за сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; SeaSAFER e s продължителност от 24 месеца (2021 – 2023). В съответствие с целите на проекта, Откриващата среща на проекта ще се проведе чрез онлайн конференция с домакин Литовската морска академия на 14 и 15 април 2021 г.