SeaSAFER: Симулация на морски аварии за ефективен отговор

Проектът SeaSAFER, стартира официално на 1 април 2021 г. и с продължителност 24 месеца, се отнася до иновативна разработка от съществуващи данни за аварии или инциденти за създаване на набор от сценарии с цел създаване на „Култура на безопасност“ за образованието и обучение на морски лица. Този проект има за цел да развие експериментални знания за обучение на морски лица чрез изучаване на вече съществуващи произшествия и инциденти. Проектът ще ги раздели в различни категории, като подготви база от данни с избраните сценарии, които ще симулира онлайн, и ще обучи морските лица, работещи на борда на кораби.

Основните предимства на този проект са:

• Повишаване на осведомеността на морски лицате относно произшествията, които могат да се случат на техния кораб;

• По – лесно достъпен в сравнение с конвенционалните симулатори;

  • По-лесно за научаване в сравнение с дългите писмени доклади за произшествия/инциденти;

• Възможност за сертифициране на морски лицате в направление „Морски произшествия“, признати в страните партньори, както и в цяла Европа;

• Признаване на сертификата от независими възлагащи, акредитирани и лицензиращи органи в средносрочен план.

Партньорството по проекта SeaSAFER се състои от шест големи центъра за образование и обучение, частни компании, университети в няколко страни от ЕС, подкрепени от техните органи за награждаване, акредитиране и/или сертифициране:

• Литовска морска академия (Литва);

• Морски иноватори (Турция);

• Военноморска академия „Мирча чел Батран“ (Румъния);

• Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров” (България);

• Морски морски колеж „Infante D. Henrique: (Португалия);

• Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges YpsilisTechnologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia (Гърция).

Повече информация за проекта SeaSAFER можете да намерите на страницата seasafer.com