ERASMUS+ PROJEKTAS “SeaSAFER – Simulation of Sea Accidents For Effective Responses”

Erasmus+ KA2 projEKTAS “SeaSAFER – Simulation of Sea Accidents For Effective Responses”. Projektui vadovauja Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (www.lajm.lt).

Partneriai:

SeaSAFER- tai inovatyvi mokymosi ir vertinimo platforma jūrininkams,kurios esminis tikslas ugdyti saugios laivybos įgūdžius. Šis projektas susijęs su inovacijų kūrimu, remiantis turimais nelaimingų atsitikimų ir (arba) incidentų duomenimis, siekiant sukurti įvairius scenarijus ugdant jūrininkų įgūdžius ir taip prisidedant  prie  “Saugios kultūros”plėtojimo.

Uğurcan Acar, MARITIME INNOVATORS direktorius teigia, “Parengta mokymo programa ir vertinimo priemonė padės įgyvendinti SAUGUMO KULTŪRĄ jūroje ir suteiks jūrininkams galimybę mokytis iš kitų klaidų. Ši platforma bus skirta tiek laivavedybos, tiek inžinerijos srities jūrininkams ir padės sumažinti nelaimingų atsitikimų, kuriuos lemia žmogiškosios klaidos, skaičių.”

Erasmus+ KA2 KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices projekto; SeaSAFER trukmė 24 mėnesiai  (2021 – 2023).Pirmasis partnerių susitikimas buvo organizuotas Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos ir vyko virtualiai balandžio 14-15 dienomis.