APIE MUS

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Klaipėda, Lietuva

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla – tai moderni šalies ir tarptautinio jūrų transporto sektoriaus profesionalų rengimo lyderė, pasaulinės jūrinės ir akademinės bendruomenės narė. Studijų ir mokymosi procesas atitinka aukščiausius mokymo kokybės standartus bei atliepia sparčiai modernėjančios jūrinės industrijos poreikius. Turinti ilgametę patirtį bei tradicijas, tačiau nuolat tobulėjanti bei modernėjanti LAJM suteikia išskirtines galimybes tapti jūrininkais ir viso jūrų transporto sektoriaus profesionalais, kurių paklausa darbo rinkoje nuolat didėja

MARITIME INNOVATORS, Stambulas, Turkija

Bendrovė daugiausia dėmesio skiria priemonei kurti ir pristatyti novatoriškus sprendimus jūrininkystėje šiose srityse: E. mokymosi sprendimai, kompetencija pagrįsti mokymo ir mokymosi metodai bei kalbų mokymas ir mokymasis jūriniame kontekste.

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) Lisabona, Portugalija

Tai vienintelis jūrinis koledžas Lisabonoje, Portugalijoje, kurio misija- rengti nacionalinio ir tarptautinio lygmes jūrinio sektoriaus specialistus.

“Nikola Y. Vaptsarov” jūrų akademija , Varna,Bulgarija

“Nikola Y. Vaptsarov” jūrų akademija yra vienintelė Bulgarijoje aukštoji mokykla, kurioje mokosi tiek civiliai, tiek kariškiai – jūrų karininkai ir vadybininkai. Ji vykdo trijų pakopų studijų programas jūrų transporto, vadybos ir saugumo bei gynybos srityse.

Mircea cel Batran jūrų akademija, Konstanta, Rumunija

Konstancoje (Rumunija) įsikūrusi Mircea cel Batran Naval Academy (MBNA) yra akredituota valstybinė politechnikos aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų įstaiga. MBNA veikia pagal Rumunijos aukštojo mokslo įstatymą, siekdama ugdyti ir rengti jūrų ir uostų pramonės specialistus.

IDEC SA, Pirėjus, Graikija

IDEC veikla apima mokymus, valdymo konsultacijas, kokybės užtikrinimą, vertinimą ir IRT sprendimų kūrimą privačiajam ir viešajam sektoriui. Pastaruosius 25 metus IDEC aktyviai dirba ES projektų srityje. Ji turi ilgametę patirtį Europos politikos srityje, susijusioje su mokymusi visą gyvenimą, ypač su jūriniu švietimu, EQF, ECVET, Europass, EQAVET, neformaliojo mokymosi ir savišvietos patvirtinimu bei nacionalinėmis švietimo ir mokymo sistemų reformomis.