SeaSAFER

„Jūros avarijų modeliavimas, kad būtų galima veiksmingai reaguoti“

Apie mus

Apie SeaSAFER projektą

SeaSAFER” – tai inovatyvi mokymosi ir vertinimo platforma jūrininkams,kurios esminis tikslas ugdyti saugios laivybos įgūdžius.

Mažiau Jūrinių incidentų- saugesnės jūros

Pastarąjį dešimtmetį Tarptautinė jūrų organizacija (TJO) aktualizuoja “saugią kultūrą” daug dėmesio skirdama žmogiškajam faktoriui įvardijant, kad tam tikri jūriniai incidentai įvyksta dėl žogaus klaidos (TJO, 2013). Mokymasis iš  jūrinių avarijų / incidentų yra viena iš TJO skatinamų gerosios praktikos pavyzdžių, į kurią neatsižvelgta rengiant jūrininkus, o (ACAR, 2011). Todėl siekiama sukurti platrfomą, kurioje būtų galimybė mokytis iš realiai vykusių incidentų.

Šis projektas susijęs su inovacijų kūrimu, remiantis turimais nelaimingų atsitikimų ir (arba) incidentų duomenimis, siekiant sukurti įvairius scenarijus ugdant jūrininkų įgūdžius ir taip prisidedant  prie  “Saugios kultūros”plėtojimo. Šio projekto tikslas – sukurti praktinėmis žiniomis grįstą mokymosi platformą.

Projekto uždaviniai:

  • -efektyvinti saugią laivybą jūrose ir uostose paengiant praktika grįsta mokymosi platfrmą
  • -sukurti pažangius praktinius uždavinius navigaciniuose tilteliuos
  • -Įvertinti besimokančiųjų atliktas užduotis

Projekto partneriai – tai aukštojo mokslo institucijos, mokymo centrai bei privačios bendrovės keliose ES šalyse .

 

Kuriame revoliuciją

SeaSAFER- tai virtuali mokymosi ir vertinimo platforma, kurioje pateikiame realūs jūrinių incidentų scenarijai. Šia platforma naudotis galime iš betkurios vietos, reikalinga tik interneto prieiga.

. SeaSAFER projekto partneriai tiki, kad kiekvienas jūrinis incidentas tok, kaip užplaukimas ant seklumos arba vos neįvykęs susidūrimas yra galimybė pasimokyti ir imtis priemonių, kad tokie ar panašūs atvejai nepasikartotų.

SeaSAFER siekia sumažinti nelaimingų atsitikimų ir incidentų skaičių, kai ji pritaikoma institucijų ir (arba) organizacijų “saugos kultūros” programai.

Kartais galite atlikti nesaugius dalykus be pasekmių, bet nevisada..

Kokybės užtikrinimas

Projekto SeaSAFER parteriai daugiausia dėmesio skiria nelaimingų atsitikimų mažinimui ateityje, mokantis iš praeities nelaimingų atsitikimų, kurie pateikiami modernioje internetinėje mokymosi platformoje. Kurdami šį unikalų sprendimą siekiame kad jis būtų skirtas visiems (institucijoms, organizacijoms, jūrininkams) bei pasiektas efektyvus kains ir kokybės santykis.

Mažiau jūrinių incidentų

Tikimasi, kad bus mažiau nelaimingų atsitikimų ir incidentų, kurie gali kainuoti labai brangiai tiek dėl žmonių gyvybių ir sužalojimų, tiek finansiškai. Partnerių atlikto parengiamojo darbo metu nustatyta, kad ES jūrininkai, jūrų akademijos ir laivybos bendrovės mano, jog SeaSAFER platforma yra reikalinga, partneriai įsitikinę, kad ES ir nacionalinės agentūros, atsakingos už jūrų reikalus, artimiausiu metu pradės taikyti šį kursą.

 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Klaipėda, Lietuva

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla – tai moderni šalies ir tarptautinio jūrų transporto sektoriaus profesionalų rengimo lyderė, pasaulinės jūrinės ir akademinės bendruomenės narė. Studijų ir mokymosi procesas atitinka aukščiausius mokymo kokybės standartus bei atliepia sparčiai modernėjančios jūrinės industrijos poreikius. Turinti ilgametę patirtį bei tradicijas, tačiau nuolat tobulėjanti bei modernėjanti LAJM suteikia išskirtines galimybes tapti jūrininkais ir viso jūrų transporto sektoriaus profesionalais, kurių paklausa darbo rinkoje nuolat didėja

MARITIME INNOVATORS, Stambulas, Turkija

Bendrovė daugiausia dėmesio skiria priemonei kurti ir pristatyti novatoriškus sprendimus jūrininkystėje šiose srityse: E. mokymosi sprendimai, kompetencija pagrįsti mokymo ir mokymosi metodai bei kalbų mokymas ir mokymasis jūriniame kontekste.

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) Lisabona, Portugalija

Tai vienintelis jūrinis koledžas Lisabonoje, Portugalijoje, kurio misija- rengti nacionalinio ir tarptautinio lygmes jūrinio sektoriaus specialistus.

“Nikola Y. Vaptsarov” jūrų akademija , Varna,Bulgarija

“Nikola Y. Vaptsarov” jūrų akademija yra vienintelė Bulgarijoje aukštoji mokykla, kurioje mokosi tiek civiliai, tiek kariškiai – jūrų karininkai ir vadybininkai. Ji vykdo trijų pakopų studijų programas jūrų transporto, vadybos ir saugumo bei gynybos srityse.

Mircea cel Batran jūrų akademija, Konstanta, Rumunija

Konstancoje (Rumunija) įsikūrusi Mircea cel Batran Naval Academy (MBNA) yra akredituota valstybinė politechnikos aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų įstaiga. MBNA veikia pagal Rumunijos aukštojo mokslo įstatymą, siekdama ugdyti ir rengti jūrų ir uostų pramonės specialistus.

IDEC SA, Pirėjus, Graikija

IDEC veikla apima mokymus, valdymo konsultacijas, kokybės užtikrinimą, vertinimą ir IRT sprendimų kūrimą privačiajam ir viešajam sektoriui. Pastaruosius 25 metus IDEC aktyviai dirba ES projektų srityje. Ji turi ilgametę patirtį Europos politikos srityje, susijusioje su mokymusi visą gyvenimą, ypač su jūriniu švietimu, EQF, ECVET, Europass, EQAVET, neformaliojo mokymosi ir savišvietos patvirtinimu bei nacionalinėmis švietimo ir mokymo sistemų reformomis. 

 

“SeaSAFER” naujoviškoje internetinėje platformoje, skirtoje įvairiose srityse dirbančių jūrininkų mokymui, bus sukurti įvairūs imitaciniai scenarijai naudojant avarijų ar incidentų ataskaitas.

SeaSAFER ypatingą dėmesį skiria tiems žmogiškųjų klaidų aspektams situacijose, kuriuos galima koreguoti trasformuojant jūrininkų edukaciją.

SeaSAFER tiria nelaimingus atsitikimus ir incidentus jūroje ir paverčia juos imitaciniais scenarijais, kurie bus prieinami internete.

SeaSAFER privalumai:

  • didinti jūrininkų žinias apie incidentus jūroje, taip ugdant jų saugios laivybos įgūdžius.
  • į vartotoją orientuota mokymosi platforma.
  • susisteminta mokymuisi parengta jūrininių incidentų ataskaitų informacija.
  • šalyse partnerėse ir visoje Europoje pripažįstamas sertifikatas.

Incidentų simuliacija

Jūriniai incidentai

Simuliacijų vertinimas

Jūrinių incidentų simuliacijų vertinimas

All project outputs such as news, articles, press releases, papers etc will be here.

View All Posts

Kas yra SeaAFER?

SeaSAFER yra internetinė mokymosi ir vertinimo platforma skirta jūrininkams.

Kam ji skirta?

Jūreiviai, jūrų studentai, kvalifikacinės institucijos, laivybos bendrovės, jūrinio mokymo teikėjai, jūrų institutai, nacionalinės valdymo institucijos.

Kaip veikia "SeaSAFER"?

Platformą nemokamai galima rasti svetainėje www.seasafer.com. Naudotojai gali naudotis įvairiais scenarijais, parengtais pagal realius nelaimingus atsitikimus jūroje, naudodamiesi paprastu registru. Jie gali mokytis ir įvertinti, ko išmoko!

Kas gali naudoti?

Pirmiausia tai jūrininkai, tačiau visi, kurie dirba jūrų transporte ir yra susiję su saugesnėmis operacijomis jūroje ir krante.

Ar SeaSAFER pakeis Full Mission simuliatorius?

Seasafer platformos tikslas yra sudaryti sąlygas prisijungti ir naudotis iš bet kurios vietos, todėl naudojant abu variantus bus galima pasiekti efektyvesnių rezultatų.

KLAUSİMAİ
Susisiekite!Mes pasiruošę atsakyti į Jūsų klausimus.