SeaSAFER φόντο

Το SeaSAFER είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα για ναυτικούς οποιουδήποτε κλάδου με αποστολή να παρέχει πλατφόρμα μάθησης και αξιολόγησης που αναπτύχθηκε μέσω προσομοίωσης προηγούμενων ατυχημάτων

ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

Λιγότερα ατυχήματα, ασφαλέστερες θάλασσες!

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) προωθεί την «Κουλτούρα Ασφάλειας» την τελευταία δεκαετία με μεγάλη έμφαση στα ανθρώπινα στοιχεία, ιδιαίτερα στο πώς τα ανθρώπινα λάθη έχουν οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες ζωής και περιουσίας (IMO, 2013). Έχει επίσης αναγνωριστεί ότι παρόμοια ατυχήματα/συμβάντα συμβαίνουν επανειλημμένα καθώς αποδεδειγμένα το ανθρώπινο λάθος είναι η κύρια αιτία. Η μάθηση από ατυχήματα/συμβάντα είναι μία από τις καλές πρακτικές που προωθεί ο ΙΜΟ, η οποία δεν έχει ληφθεί υπόψη στην εκπαίδευση των ναυτικών και η βιομηχανία θα επωφεληθεί από ένα εκπαιδευτικό εργαλείο και πρόγραμμα για το θαλάσσιο προσωπικό του (ACAR, 2011). Δεν έχει υπάρξει πλήρης προσπάθεια και διαθέσιμο εργαλείο για την προώθηση της «Κουλτούρας Ασφάλειας» με χρήση των προηγούμενων ατυχημάτων/συμβάντων για την εκπαίδευση των ναυτικών.

Το έργο αυτό αφορά μια ανάπτυξη καινοτομίας από υπάρχοντα δεδομένα για ατυχήματα/συμβάντα για τη δημιουργία μιας σειράς σεναρίων με σκοπό τη δημιουργία «Κουλτούρας Ασφάλειας» για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των ναυτικών. Πρόθεση αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη πειραματικών γνώσεων για την εκπαίδευση των ναυτικών μέσω της μάθησης από ατυχήματα και συμβάντα του παρελθόντος.

Οι κύριοι σκοποί και στόχοι είναι:

– Βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα και στα λιμάνια με τη διευκόλυνση της πειραματικής γνώσης και τη δημιουργία μιας βάσης γνώσεων σεναρίων για την εκπαίδευση των ναυτικών

– Να αναπτύξουν έξυπνες ασκήσεις βασισμένες σε σενάρια που έχουν δημιουργηθεί για εφαρμογή σε bridge καθώς και σε προσομοιωτές πλήρους αποστολής

– Να αξιολογεί τη μάθηση των χρηστών μέσω σεναρίων που αναπτύσσονται

Η εταιρική σχέση αποτελείται από έξι μεγάλα κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδιωτικές εταιρείες, πανεπιστήμια σε πολλές χώρες της ΕΕ που υποστηρίζονται από τις αρχές ανάθεσης, διαπίστευσης και/ή πιστοποίησης.

Κάνοντας την επανάσταση

Το SeaSAFER είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης και αξιολόγησης στην οποία προσομοιώνονται επιλεγμένα σενάρια ατυχημάτων με μια καινοτόμο προσέγγιση. Οποιοσδήποτε, οπουδήποτε στον κόσμο μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό μέσω μιας απλής σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

Τα ατυχήματα του παρελθόντος παρουσιάζονται συνήθως σε εκτενείς αναφορές (γραμμένες σε νομική μορφή) ή σπάνια χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των ναυτικών. Είναι το γεγονός ότι ούτε πολλά ιδρύματα/ναυτικοί έχουν επαρκή πρόσβαση σε αυτούς τους προσομοιωτές ούτε οι ναυτικοί δεν είναι συνήθως σε θέση να ερμηνεύσουν αυτές τις μεγάλες αναφορές για να μάθουν. Η SeaSAFER πιστεύει ότι κάθε ατύχημα π.χ. συγκρούσεις, προσγειώσεις και παρ’ ολίγον αστοχίες κ.λπ. είναι μια ευκαιρία να μάθουμε και να λάβουμε μέτρα για να βεβαιωθούμε ότι το ίδιο ή κάτι παρόμοιο δεν θα συμβεί επαναλαμβανόμενα.

Το SeaSAFER με την προσπάθειά του στοχεύει στη μείωση των ατυχημάτων και συμβάντων όταν προσαρμόζεται στο πρόγραμμα «κουλτούρα ασφάλειας» ιδρυμάτων/οργανισμών.

«Μπορείς να κάνεις πράγματα με μη ασφαλή τρόπο και να ξεφύγεις από αυτό. Μερικές φορές, περισσότερες από μία φορές, συχνά, αλλά όχι πάντα…»

Διασφάλιση ποιότητας

Οι εταίροι θα εργαστούν για να έχουν αποδοχή από σημαντικούς φορείς απονομής και διαπίστευσης και πολλά άλλα πανεπιστήμια, το SeaSAFER εστιάζει στη μείωση των μελλοντικών ατυχημάτων μέσω της μάθησης από προηγούμενα ατυχήματα, τα οποία παρουσιάζονται σε μια καινοτόμο διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης. Εργαστήκαμε για αυτή τη μοναδική λύση για να βεβαιωθούμε ότι είναι για όλους (ιδρύματα, οργανισμούς, ναυτικούς) με τη φθηνότερη (αξία) και την ευκολότερη (πρόσβαση) επιλογή.

Η ομάδα SeaSAFER εργάζεται επεκτείνοντας τα προσομοιωμένα ατυχήματά της με νέες εκδόσεις.

Λιγότερα Ατυχήματα

Αναμένεται ότι θα υπάρξουν λιγότερα ατυχήματα και συμβάντα που μπορεί να είναι πολύ δαπανηρά από άποψη ανθρώπινων ζωών και τραυματισμών και από οικονομική άποψη. Κατά τη διάρκεια των προκαταρκτικών εργασιών που διεξάγονται από τους εταίρους, η πλατφόρμα SeaSAFER θεωρείται απαραίτητη από τους ναυτικούς, τις ναυτιλιακές ακαδημίες και τις ναυτιλιακές εταιρείες στην ΕΕ, η συνεργασία είναι πεπεισμένη ότι η ΕΕ και οι εθνικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για τις ναυτιλιακές υποθέσεις θα αγκαλιάσουν την πορεία βραχυπρόθεσμα.

 

Η Λιθουανική Ναυτική Ακαδημία εδρεύει στην Κλαϊπέντα της Λιθουανίας και παραδίδει έναν αριθμό ναυτιλιακών μαθημάτων στη βιομηχανία.

Η Λιθουανική Ναυτική Ακαδημία (LMA) είναι ένας σύγχρονος ηγέτης που εκπαιδεύει επαγγελματίες ναυτιλίας για τον δικό μας και διεθνή ναυτιλιακό τομέα και μέλος της παγκόσμιας ναυτιλιακής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Αυτό το διαρκώς βελτιούμενο ίδρυμα εκπαιδεύει ειδικούς υψηλής ειδίκευσης που πληρούν τα διεθνή πρότυπα για τη θάλασσα και τα λιμάνια στη Λιθουανία και στον κόσμο. Η ναυτική ακαδημία που όλοι γνωρίζουν και αναγνωρίζουν αλλάζει ταυτόχρονα, προσφέροντας πολυάριθμα προγράμματα ναυτιλιακών σπουδών, επιστημονικές και πολιτιστικές ιδέες και έργα. Πρωτοβουλία, καινοτομίες, διαφάνεια, ναυτιλιακή κουλτούρα και παραδόσεις – αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της σύγχρονης δραστηριότητας.

Η MARITIME INNOVATORS εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας και παρέχει διαδικτυακές λύσεις για τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Η εταιρεία εστιάζει ως μέσο για την ανάπτυξη και την παροχή καινοτόμων λύσεων στη ναυτιλία στον τομέα των: λύσεων ηλεκτρονικής μάθησης, μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης βάσει ικανοτήτων και διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών στο ναυτικό πλαίσιο.

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH)

Το Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) είναι το μοναδικό Πορτογαλικό Ναυτικό Κολλέγιο και βρίσκεται στο Paço de Arcos, κοντά στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Η δήλωση αποστολής του Κολλεγίου είναι «εκπαίδευση και εκπαίδευση αξιωματικών για τον εθνικό ηλεκτρονικό διεθνή Εμπορικό Ναυτικό και άλλους πτυχιούχους για σχετικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ναυτιλία, όπως διαχείριση λιμένων, μεταφορές και επιμελητεία».

Ναυτική Ακαδημία Βάρνας “Nikola Y. Vaptsarov”.

Η Ναυτική Ακαδημία «Nikola Y. Vaptsarov» της Βάρνας είναι το μόνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βουλγαρία για ναυτικούς αξιωματικούς και διευθυντές, πολιτικούς και στρατιωτικούς. Παραδίδει προγράμματα σπουδών 3 κύκλων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, διαχείρισης και ασφάλειας & άμυνας

Mircea cel Batran Naval Academy (MBNA)

Η Ναυτική Ακαδημία Mircea cel Batran (MBNA), με έδρα την Κωνστάντζα της Ρουμανίας είναι ένα διαπιστευμένο δημόσιο ίδρυμα πολυτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιστημονικής έρευνας. Το MBNA λειτουργεί σύμφωνα με τη ρουμανική νομοθεσία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναλαμβάνοντας την αποστολή να εκπαιδεύει και να εκπαιδεύει ειδικούς για τη ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία

Η IDEC SA εδρεύει στον Πειραιά, στην Ελλάδα και υποστηρίζει τους πελάτες της με εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι δραστηριότητες της IDEC συνίστανται σε εκπαίδευση, συμβουλευτική διαχείρισης, διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση και ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Η IDEC δραστηριοποιείται τα τελευταία 25 χρόνια στον τομέα των έργων της ΕΕ. Διαθέτει μακρά εμπειρία σε ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με τη δια βίου μάθηση και ειδικότερα τη Ναυτική εκπαίδευση, EQF, ECVET, Europass, EQAVET, επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και σε εθνικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Η SeaSAFER θα αναπτύξει μια σειρά προσομοιωμένων σεναρίων χρησιμοποιώντας αναφορές ατυχημάτων ή συμβάντων σε μια καινοτόμο διαδικτυακή πλατφόρμα για την εκπαίδευση των ναυτικών που εργάζονται σε διάφορους κλάδους.

Το SeaSAFER επικεντρώνεται ιδιαίτερα σε εκείνες τις πτυχές του ανθρώπινου λάθους σε καταστάσεις που μπορούν να διορθωθούν μέσω της άρσης των υφιστάμενων ελλείψεων στη Ναυτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΜΕΤ).

Το SeaSAFER μελετά ατυχήματα και περιστατικά στη θάλασσα και τα μετατρέπει σε προσομοιωμένα σενάρια που θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

Οφέλη του SeaSAFER,

Ευαισθητοποίηση των ναυτικών σχετικά με τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν στο σκάφος τους, ως εκ τούτου, αυτοσχέδια σετ δεξιοτήτων των ναυτικών
Εύκολα προσβάσιμο με μικρότερο κόστος σε σύγκριση με τους συμβατικούς προσομοιωτές πλήρους αποστολής
Πιο εύκολο στην εκμάθηση σε σύγκριση με τις εκτενείς γραπτές αναφορές ατυχημάτων/συμβάντων
Επιλογή πιστοποίησης για ναυτικούς σε ατυχήματα πλοίων, αναγνωρισμένη σε χώρες εταίρους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Αναγνώριση του πιστοποιητικού από ανεξάρτητες αναθέτουσες, διαπιστευμένες και αδειοδοτούσες αρχές μεσοπρόθεσμα

Προσομοίωση Ατυχήματος

Προσομοίωση θαλάσσιων ατυχημάτων και συμβάντων.

Αξιολόγηση Προσομοίωσης

Αξιολόγηση προσομοίωσης θαλάσσιων ατυχημάτων και συμβάντων.

Όλα τα αποτελέσματα του έργου, όπως ειδήσεις, άρθρα, δελτία τύπου, έγγραφα κ.λπ. θα είναι εδώ.

View All Posts

Τι είναι το SeaSAFER;

Το SeaSAFER είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που προσφέρει ένα εργαλείο μάθησης και αξιολόγησης για την εκπαίδευση των ναυτικών. Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε μέσω προσομοίωσης προηγούμενων ατυχημάτων/συμβάντων στη θάλασσα.

Ποιος μπορεί να επωφεληθεί από το SeaSAFER;

Ναυτικοί, Φοιτητές Ναυτιλίας, Φορείς Προσόντων, Ναυτιλιακές εταιρείες, Πάροχοι Ναυτιλιακής Εκπαίδευσης, Ναυτιλιακά Ινστιτούτα, Εθνικοί φορείς διοίκησης.

Πώς λειτουργεί το SeaSAFER;

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στο www.seasafer.com δωρεάν. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από σενάρια που αναπτύχθηκαν από πραγματικά ατυχήματα στη θάλασσα με ένα απλό μητρώο. Μπορούν να μάθουν και να αξιολογήσουν αυτά που έμαθαν!

Ποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει;

Κυρίως ναυτικοί, ωστόσο, οποιοσδήποτε στις θαλάσσιες μεταφορές που συνδέεται με ασφαλέστερες επιχειρήσεις στη θάλασσα και στην ακτή.

Αντικαθιστά το SeaSAFER το Full Mission Simulator Training;

Το SeaSAFER παρέχει μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους ναυτικούς να μαθαίνουν από ατυχήματα του παρελθόντος. Είναι σχεδιασμένο ως τέτοιο και είναι διαθέσιμο σε οποιονδήποτε και οπουδήποτε σε αντίθεση με την πλήρη προσομοίωση αποστολής. Προορίζεται να υποστηρίξει την πλήρη εκπαίδευση της αποστολής.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΧΟΛΙΑ Ή ΕΡΩΤΗΣΗ;
Θα θέλαμε να σας ακούσουμε! Η ομάδα μας είναι έτοιμη να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας.