SeaSAFER

“Simulation of Sea Accidents For Effective Responses”

Despre noi

SeaSAFER Background

SeaSAFER is an innovative platform for seafarers at any disciplines with a mission to deliver learning and assessment platform developed through simulation of past accidents

SeaSAFER este o platformă inovativă pentru marinari , cu misiunea de a oferi o platformă de învățare și evaluare dezvoltată prin simularea accidentelor din trecut.

MĂRI MAI SIGURE

Mai puține accidente, mări mai sigure!

Organizația Maritimă Internațională (IMO) a promovat „Cultura siguranței” în ultimul deceniu, punând foarte mult accent pe resursa umană, în special pe modul în care erorile umane au dus la pierderi mari de vieți și proprietăți (IMO, 2013). S-a recunoscut, de asemenea, că accidente/incidente similare au loc în mod repetat, deoarece eroarea umană s-a dovedit a fi principala cauză. Învățarea din accidente/incidente este una dintre bunele practici pe care IMO le promovează și care nu a fost luată în considerare în formarea navigatorilor, iar industria ar beneficia de un instrument și de un program de formare pentru personalul său navigant (ACAR, 2011). Nu există și nici nu s-a încercat crearea unui instrument pentru promovarea „Culturii siguranței” folosind accidentele/incidentele trecute pentru formarea marinarilor.

Acest proiect se referă la o dezvoltare inovativă pornind de la datele existente privind accidente/incidente navale pentru crearea unei serii de scenarii în vederea creării „Culturii siguranței” pentru educația și formarea marinarilor. Intenția acestui proiect este de a dezvolta cunoștințe experimentale pentru a instrui marinarii prin învățarea din accidentele și incidentele trecute.

Obiectivele principalele ale proiectului sunt:

– Îmbunătățirea siguranței pe mare și în porturi prin facilitarea cunoștințelor experimentale și crearea unei baze de scenarii pentru formarea marinarilor

– Să dezvolte exerciții inteligente bazate pe scenarii create pentru aplicare în puntea de comandă, precum și în simulatoarele integrate de navigație

– Să evalueze învățarea utilizatorilor prin scenarii dezvoltate

 

Parteneriatul este compus din șase centre majore de educație și formare, companii private, universități din mai multe țări UE, susținute de autoritățile lor de acreditare și/sau certificare.

Revoluția

SeaSAFER este o platformă online de învățare și evaluare în care un număr selectat de scenarii de accidente sunt simulate într-o abordare inovatoare. Oricine, oriunde în lume, îl poate accesa printr-o simplă conexiune la internet.

Accidentele din trecut sunt de obicei prezentate în rapoarte lungi (scrise în șabloane legale) sau sunt rareori utilizate în pregătirea marinarilor. Faptul este că multe instituții nu au acces suficient la simulatoare și nici marinarii nu sunt de obicei capabili să interpreteze acele rapoarte lungi din care să învețe. SeaSAFER consideră că fiecare accident, de exemplu coliziuni, eșuări etc. este o oportunitate de a învăța și de a lua măsuri pentru a ne asigura că același lucru sau similar nu se va întampla în mod repetitiv.

SeaSAFER prin efortul său urmărește reducerea accidentelor și incidentelor atunci când este adoptat în programele „cultura siguranței” din instituții/organizații.

„Poți să faci lucrurile într-un mod nesigur și să scapi. Uneori, des, dar nu întotdeauna…”

Asigurarea calității

Partenerii vor depune eforturi pentru a avea acceptarea din partea organismelor importante de acordare și acreditare și a altor universități. SeaSAFER se concentrează pe reducerea accidentelor viitoare prin învățarea din accidentele trecute, care sunt prezentate într-o platformă inovatoare de învățare online. Am lucrat pentru această soluție unică pentru a ne asigura că este pentru toată lumea (instituții, organizații, marinari) cu cea mai ieftină (valoare) și cea mai ușoară opțiune (acces).

Echipa SeaSAFER lucrează prin extinderea accidentelor simulate cu noi ediții.

Mai puține accidente

Se preconizează că vor exista mai puține accidente și incidente care pot fi foarte costisitoare în termeni de vieți și vătămări umane și în termeni financiari. În timpul lucrărilor preliminare desfășurate de parteneri, platforma SeaSAFER este considerată necesară de marinari, universitățile și companiile maritime din UE, parteneriatul fiind convins că UE și agențiile naționale responsabile cu afacerile maritime vor adopta cursul foarte repede.

Academia Maritimă Lituaniană are sediul în Klaipeda, Lituania și oferă un număr de cursuri maritime pentru industrie.

Academia Maritimă Lituaniană (LMA) este un lider modern care formează profesioniști pentru sectorul maritim și este membru al comunității maritime și academice globale. Îmbunătățirea continuă a instituției formează specialiști cu înaltă calificare care îndeplinesc standardele internaționale pentru mare și porturi din Lituania și din lume. Academia maritimă pe care toată lumea o cunoaște și o recunoaște este în același timp mereu în schimbare, oferind numeroase programe de studii maritime, idei și proiecte științifice și culturale. Inițiativa, inovațiile, deschiderea, cultura și tradițiile maritime – acestea sunt caracteristicile majore ale activității moderne.

MARITIME INNOVATORS își are sediul în Istanbul, Turcia și oferă soluții online pentru industria maritimă.

Compania se concentrează și fie un mijloc de a dezvolta și furniza soluții inovatoare în domeniul maritim, precum: soluții de e-learning, metode de predare și învățare bazate pe competențe și predare și învățare a limbilor străine în context maritim.

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH)

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) este singurul colegiu maritim portughez și este situat la Paço de Arcos, lângă Lisabona, Portugalia. Misiunea Colegiului este „educarea și formarea ofițerilor pentru marina comercială națională și internațională și alți absolvenți pentru activități maritime conexe, cum ar fi managementul porturilor, transportul și logistica”.

Academia Navală “Nikola Y. Vaptsarov” din Varna

Academia Navală „Nikola Y. Vaptsarov” din Varna este singura instituție de învățământ superior din Bulgaria pentru ofițerii și managerii maritimi, atât civili, cât și militari. Oferă programe de studii pe 3 cicluri în domeniul transportului maritim, management și securitate și apărare.

Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanța (ANMB)

Academia Navală Mircea cel Bătrân, cu sediul în Constanța, România este o instituție publică acreditată de învățământ superior politehnic și cercetare științifică. ANMB funcționează conform legii române a învățământului superior, asumându-și misiunea de a educa și forma specialiști pentru industria maritimă și portuară.

IDEC SA are sediul în Pireu, Grecia și își sprijină clienții cu servicii de instruire și consultanță

Activitățile IDEC constau în formare, consultanță în management, asigurare a calității, evaluare și dezvoltare de soluții TIC atât pentru sectorul privat, cât și pentru cel public. IDEC a fost activ în ultimii 25 de ani în domeniul proiectelor UE. Are o experiență îndelungată în politicile europene privind învățarea pe tot parcursul vieții și în special educația maritimă, EQF, ECVET, Europass, EQAVET, validarea învățării non-formale și informale și în reformele naționale ale sistemelor de educație și formare.

SeaSAFER va dezvolta o serie de scenarii simulate folosind rapoarte de accidente sau incidente într-o platformă online inovatoare pentru formarea marinarilor.

SeaSAFER se concentrează în special pe acele aspecte ale erorii umane în situații care pot fi corectate prin eliminarea deficiențelor existente în educația și formarea maritimă (MET).

SeaSAFER studiază accidentele și incidentele de pe mare și le transformă în scenarii simulate care vor fi disponibile online.

Beneficiile SeaSAFER

  • Creșterea gradului de conștientizare a marinarilor cu privire la accidentele care ar putea avea loc pe nava lor
  • Ușor accesibil cu costuri mai mici în comparație cu simulatoarele convenționale
  • Mai ușor de învățat în comparație cu rapoartele lungi de accidente/incidente
  • Opțiune de certificare pentru marinari în accidente de nave, recunoscută în țările partenere și la nivel european
  • Recunoașterea certificatului de către autorități independente, acreditate și de licențiere pe termen mediu

Simularea Accidentelor

Simularea accidentelor și incidentelor navale.

Evaluarea Simulării

Evaluarea simulării accidentelor și incidentelor navale.

Toate rezultatele proiectului, cum ar fi știri, articole, comunicate de presă, lucrări etc. vor fi aici.

Ce este SeaSAFER?

SeaSAFER este o platformă online care oferă un instrument de învățare și de evaluare pentru formarea marinarilor. Platforma a fost dezvoltată prin simularea accidentelor/incidentelor navale.

Cine poate beneficia de SeaSAFER?

Navigatori, studenți, organisme de calificare, companii maritime, furnizori de educație maritimă, institute maritime, organisme naționale de conducere și reglementare în domeniul naval.

Cum funcționează SeaSAFER?

Platforma este disponibilă gratuit la www.seasafer.com. Utilizatorii pot accesa, cu o simplă înregistrare, o serie de scenarii dezvoltate pe baza accidentelor navale reale. Ei pot învăța și evalua ceea ce au învățat!

Cine o poate utiliza?

În primul rând marinarii, dar și oricine din transportul maritim care are legătură cu asigurarea unor operațiuni mai sigure pe mare și la uscat.

ÎnlocuieșteSeaSAFER practica în simulatoarele integrate de navigație?

SeaSAFER oferă o platformă care permite navigatorilor să învețe din accidentele trecute. Este conceput ca atare, este disponibil oricui și oriunde, spre deosebire de simulatoarele integrate. Este destinat să sprijine pregătirea completă a unei misiunii.

COMENTARII SAU ÎNTREBĂRI?
Echipa noastră este pregătită să vă răspundă la toate întrebările.