DESPRE NOI

Academia Maritimă Lituaniană are sediul în Klaipeda, Lituania și oferă un număr de cursuri maritime pentru industrie.

Academia Maritimă Lituaniană (LMA) este un lider modern care formează profesioniști pentru sectorul maritim și este membru al comunității maritime și academice globale. Îmbunătățirea continuă a instituției formează specialiști cu înaltă calificare care îndeplinesc standardele internaționale pentru mare și porturi din Lituania și din lume. Academia maritimă pe care toată lumea o cunoaște și o recunoaște este în același timp mereu în schimbare, oferind numeroase programe de studii maritime, idei și proiecte științifice și culturale. Inițiativa, inovațiile, deschiderea, cultura și tradițiile maritime – acestea sunt caracteristicile majore ale activității moderne.

 

MARITIME INNOVATORS își are sediul în Istanbul, Turcia și oferă soluții online pentru industria maritimă.

Compania se concentrează și fie un mijloc de a dezvolta și furniza soluții inovatoare în domeniul maritim, precum: soluții de e-learning, metode de predare și învățare bazate pe competențe și predare și învățare a limbilor străine în context maritim.

 

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH)

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) este singurul colegiu maritim portughez și este situat la Paço de Arcos, lângă Lisabona, Portugalia. Misiunea Colegiului este „educarea și formarea ofițerilor pentru marina comercială națională și internațională și alți absolvenți pentru activități maritime conexe, cum ar fi managementul porturilor, transportul și logistica”.

 

Academia Navală “Nikola Y. Vaptsarov” din Varna

Academia Navală „Nikola Y. Vaptsarov” din Varna este singura instituție de învățământ superior din Bulgaria pentru ofițerii și managerii maritimi, atât civili, cât și militari. Oferă programe de studii pe 3 cicluri în domeniul transportului maritim, management și securitate și apărare.

  

Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanța (ANMB)

Academia Navală Mircea cel Bătrân, cu sediul în Constanța, România este o instituție publică acreditată de învățământ superior politehnic și cercetare științifică. ANMB funcționează conform legii române a învățământului superior, asumându-și misiunea de a educa și forma specialiști pentru industria maritimă și portuară.

 

IDEC SA are sediul în Pireu, Grecia și își sprijină clienții cu servicii de instruire și consultanță

Activitățile IDEC constau în formare, consultanță în management, asigurare a calității, evaluare și dezvoltare de soluții TIC atât pentru sectorul privat, cât și pentru cel public. IDEC a fost activ în ultimii 25 de ani în domeniul proiectelor UE. Are o experiență îndelungată în politicile europene privind învățarea pe tot parcursul vieții și în special educația maritimă, EQF, ECVET, Europass, EQAVET, validarea învățării non-formale și informale și în reformele naționale ale sistemelor de educație și formare.