ΕΚΔΟΣΕΙΣ / ΕΙΔΗΣΕΙΣ

δελτίο τύπου

SeaSAFER: Προσομοίωση θαλάσσιων ατυχημάτων για αποτελεσματικές αντιδράσεις

Το έργο SeaSAFER, που ξεκίνησε επίσημα την 1η Απριλίου 2021 και διάρκειας 24 μηνών, αφορά μια καινοτόμο εξέλιξη από υπάρχοντα...
Read More
Ενημερωτικό δελτίο

ΠΡΩΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο Έργου είναι διαθέσιμο με λεπτομέρειες για το ιστορικό του έργου, την προσέγγιση του έργου, τους ρόλους...
Read More
Νέα

ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΡΓΟ ERASMUS+ «SeaSAFER – Προσομοίωση θαλάσσιων ατυχημάτων για αποτελεσματικές αντιδράσεις»

Ξεκινά το έργο Erasmus+ KA2 με τίτλο «SeaSAFER – Προσομοίωση Θαλάσσιων Ατυχημάτων για αποτελεσματικές αντιδράσεις». Το έργο εφαρμόστηκε από τη...
Read More