Ερωτηματολόγιο SeaSAFER

Το ερωτηματολόγιο έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό και την επικύρωση της ανάλυσης αναγκών για την εκπαίδευση και την εκπαίδευση των αξιωματικών ναυσιπλοΐας και κινητήρα σε υπάρχοντες προσομοιωτές πλοίων.

Μπορείτε να συμμετάσχετε στο ερωτηματολόγιο μας εάν είστε ειδικευμένος κατάστρωμα ή μηχανικός στο πλοίο. Για πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο μας, ακολουθήστε: https://forms.gle/CeeV4dk9bbTFTYbH7