İlk Haber Bülteni

Proje arka planı, proje yaklaşımı, ortakların rolleri, etki ve gelecekteki olayları detaylandıran 1. Proje Bülteni mevcuttur.