За нас

Литовската морска академия е базирана в Клайпеда, Литва и предоставя редица морски курсове за индустрията.

Литовската морска академия (LMA) е модерен лидер, обучаващ морски професионалисти за националния и международен морски сектор, както е и член на световната морска и академична общност. Тази постоянно подобряваща се институция обучава висококвалифицирани специалисти, отговарящи на международните стандарти за морето и пристанищата в Литва и света. Литовската морската академия, предлага множество програми за морско обучение, научни и културни идеи, както и различни по рода си проекти. Инициатива, иновации, откритост, морска култура и традиции – това са основните характеристики на съвременната дейност.

MARITIME INOVTORS е базирана в Истанбул, Турция и доставя онлайн решения за морската индустрия.

Компанията се фокусира като средство за предоставяне на разработване и предоставяне на иновативни решения за мореплаване в областта на:

  • решения за електронно обучение;
  • методи на преподаване и учене, базирани на компетентности и преподаване;
  • учене на езици в морски контекст.

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH)

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) е единственият португалски морски колеж и се намира в Paço de Arcos, близо до Лисабон, Португалия. Мисията на колежа е „образование и обучение на офицери за националния и международен търговски флот, както и дипломирани специалисти свързани с морските дейности, като управление на пристанище, транспорт и логистика“.

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” е базирано във Варна, България.

ВВМУ „Никола Й. Вапцаров” Варна е единственото висше учебно заведение в България за морски офицер, цивилни и военни. Той предоставя обучение в трите цикъла на обучение в областта на морския транспорт, управлението, сигурността и отбраната.

Военноморска академия Мирча чел Батран

Военноморска академия „Мирча чел Батран“ , базирана в Констанца, Румъния, е акредитирана публична институция за висше политехническо образование и научни изследвания. Академията работи в съответствие с румънския закон за висшето образование, като поема мисията да образова и обучава специалисти за морската и пристанищната индустрия.

IDEC SA е базирана в Пирея, Гърция и подпомага своите клиенти с обучение и консултантски услуги

Дейностите на IDEC се състоят от обучение, управленско консултиране, осигуряване на качество, оценка и разработване на ИКТ решения както за частния, така и за публичния сектор. IDEC е активна през последните 25 години в областта на европейските проекти. Има дългогодишен опит в европейските политики по отношение на ученето през целия живот и по-специално морското образование, EQF, ECVET, Europass, EQAVET, валидирането на неформалното и самостоятелното обучение и в националните реформи на системите за образование и обучение.