Η εργασία

 

Η SeaSAFER θα αναπτύξει μια σειρά προσομοιωμένων σεναρίων χρησιμοποιώντας αναφορές ατυχημάτων ή συμβάντων σε μια καινοτόμο διαδικτυακή πλατφόρμα για την εκπαίδευση των ναυτικών που εργάζονται σε διάφορους κλάδους.

Το SeaSAFER επικεντρώνεται ιδιαίτερα σε εκείνες τις πτυχές του ανθρώπινου λάθους σε καταστάσεις που μπορούν να διορθωθούν μέσω της άρσης των υφιστάμενων ελλείψεων στη Ναυτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΜΕΤ).

Το SeaSAFER μελετά ατυχήματα και περιστατικά στη θάλασσα και τα μετατρέπει σε προσομοιωμένα σενάρια που θα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

Οφέλη του SeaSAFER,

Ευαισθητοποίηση των ναυτικών σχετικά με τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν στο σκάφος τους, ως εκ τούτου, αυτοσχέδια σετ δεξιοτήτων των ναυτικών
Εύκολα προσβάσιμο με μικρότερο κόστος σε σύγκριση με τους συμβατικούς προσομοιωτές πλήρους αποστολής
Πιο εύκολο στην εκμάθηση σε σύγκριση με τις εκτενείς γραπτές αναφορές ατυχημάτων/συμβάντων
Επιλογή πιστοποίησης για ναυτικούς σε ατυχήματα πλοίων, αναγνωρισμένη σε χώρες εταίρους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Αναγνώριση του πιστοποιητικού από ανεξάρτητες αναθέτουσες, διαπιστευμένες και αδειοδοτούσες αρχές μεσοπρόθεσμα