ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΡΓΟ ERASMUS+ «SeaSAFER – Προσομοίωση θαλάσσιων ατυχημάτων για αποτελεσματικές αντιδράσεις»

Ξεκινά το έργο Erasmus+ KA2 με τίτλο «SeaSAFER – Προσομοίωση Θαλάσσιων Ατυχημάτων για αποτελεσματικές αντιδράσεις». Το έργο εφαρμόστηκε από τη Λιθουανική Ναυτική Ακαδημία που βρίσκεται στην Klaipeda της Λιθουανίας (www.lajm.lt). Οι εταίροι του έργου είναι:

  • Η MARITIME INNOVATORS (www.maritimeinnovators.com) παρέχει διαδικτυακά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με έδρα την Κωνσταντινούπολη, Τουρκία,
  • Η IDEC (www.idec.gr) είναι μια εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης με έδρα τον Πειραιά, Ελλάδα,
  • Η ESCOLA SUPERIOR NAUTICA INFANTE D.HENRIQUE (www.enautica.pt/) παρέχει προγράμματα Ναυτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από την Πορτογαλία,
  • Η Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας «Nikola Y. Vaptsarov» (www.naval-acad.bg) είναι το μόνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βουλγαρία που ασχολείται με τη ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Το Mircea cel Batran Naval Academy (www.anmb.ro) είναι ένα διαπιστευμένο δημόσιο ίδρυμα από τη Ρουμανία

Αυτό το έργο εστιάζει σε μια καινοτομία που αναπτύχθηκε από υπάρχοντα δεδομένα για ατυχήματα/συμβάντα για τη δημιουργία μιας σειράς σεναρίων με σκοπό τη δημιουργία «Κουλτούρας Ασφάλειας» για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των ναυτικών. Πρόθεση αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη «Πειραματικής γνώσης» για την εκπαίδευση των ναυτικών μέσω της μάθησης από ατυχήματα και συμβάντα του παρελθόντος.

Ο Uğurcan Acar, Γενικός Διευθυντής της MARITIME INNOVATORS δήλωσε ότι «Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το εργαλείο αξιολόγησης που θα έχουν αναπτυχθεί θα διευκολύνουν μια ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στη θάλασσα, επιτρέποντας παράλληλα στους ναυτικούς να μάθουν από τα λάθη των άλλων. Η πλατφόρμα θα εξυπηρετήσει τους ναυτικούς τόσο στον τομέα της ναυσιπλοΐας όσο και στον κλάδο της μηχανικής και θα βοηθήσει στη μείωση των ατυχημάτων που οφείλονται σε ανθρώπινα λάθη».

Erasmus+ KA2 KA2 – Σχέδιο Συνεργασίας για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Το SeaSAFER θα έχει διάρκεια 24 μηνών (2021 – 2023). Σύμφωνα με τους στόχους του έργου. Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτυακής διάσκεψης με τον οικοδεσπότη της Λιθουανικής Ναυτικής Ακαδημίας στις 14 και 15 Απριλίου 2021.