ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η Λιθουανική Ναυτική Ακαδημία εδρεύει στην Κλαϊπέντα της Λιθουανίας και παραδίδει έναν αριθμό ναυτιλιακών μαθημάτων στη βιομηχανία.

Η Λιθουανική Ναυτική Ακαδημία (LMA) είναι ένας σύγχρονος ηγέτης που εκπαιδεύει επαγγελματίες ναυτιλίας για τον δικό μας και διεθνή ναυτιλιακό τομέα και μέλος της παγκόσμιας ναυτιλιακής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Αυτό το διαρκώς βελτιούμενο ίδρυμα εκπαιδεύει ειδικούς υψηλής ειδίκευσης που πληρούν τα διεθνή πρότυπα για τη θάλασσα και τα λιμάνια στη Λιθουανία και στον κόσμο. Η ναυτική ακαδημία που όλοι γνωρίζουν και αναγνωρίζουν αλλάζει ταυτόχρονα, προσφέροντας πολυάριθμα προγράμματα ναυτιλιακών σπουδών, επιστημονικές και πολιτιστικές ιδέες και έργα. Πρωτοβουλία, καινοτομίες, διαφάνεια, ναυτιλιακή κουλτούρα και παραδόσεις – αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της σύγχρονης δραστηριότητας.

Η MARITIME INNOVATORS εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας και παρέχει διαδικτυακές λύσεις για τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Η εταιρεία εστιάζει ως μέσο για την ανάπτυξη και την παροχή καινοτόμων λύσεων στη ναυτιλία στον τομέα των: λύσεων ηλεκτρονικής μάθησης, μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης βάσει ικανοτήτων και διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών στο ναυτικό πλαίσιο.

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH)

Το Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) είναι το μοναδικό Πορτογαλικό Ναυτικό Κολλέγιο και βρίσκεται στο Paço de Arcos, κοντά στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Η δήλωση αποστολής του Κολλεγίου είναι «εκπαίδευση και εκπαίδευση αξιωματικών για τον εθνικό ηλεκτρονικό διεθνή Εμπορικό Ναυτικό και άλλους πτυχιούχους για σχετικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ναυτιλία, όπως διαχείριση λιμένων, μεταφορές και επιμελητεία».

Ναυτική Ακαδημία Βάρνας “Nikola Y. Vaptsarov”.

Η Ναυτική Ακαδημία «Nikola Y. Vaptsarov» της Βάρνας είναι το μόνο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βουλγαρία για ναυτικούς αξιωματικούς και διευθυντές, πολιτικούς και στρατιωτικούς. Παραδίδει προγράμματα σπουδών 3 κύκλων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, διαχείρισης και ασφάλειας & άμυνας

Mircea cel Batran Naval Academy (MBNA)

Η Ναυτική Ακαδημία Mircea cel Batran (MBNA), με έδρα την Κωνστάντζα της Ρουμανίας είναι ένα διαπιστευμένο δημόσιο ίδρυμα πολυτεχνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιστημονικής έρευνας. Το MBNA λειτουργεί σύμφωνα με τη ρουμανική νομοθεσία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αναλαμβάνοντας την αποστολή να εκπαιδεύει και να εκπαιδεύει ειδικούς για τη ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία

Η IDEC SA εδρεύει στον Πειραιά, στην Ελλάδα και υποστηρίζει τους πελάτες της με εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι δραστηριότητες της IDEC συνίστανται σε εκπαίδευση, συμβουλευτική διαχείρισης, διασφάλιση ποιότητας, αξιολόγηση και ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Η IDEC δραστηριοποιείται τα τελευταία 25 χρόνια στον τομέα των έργων της ΕΕ. Διαθέτει μακρά εμπειρία σε ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με τη δια βίου μάθηση και ειδικότερα τη Ναυτική εκπαίδευση, EQF, ECVET, Europass, EQAVET, επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και σε εθνικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.